Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2023 r. uchylające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

DZ. URZ. 2023.20
Ogłoszony: 15.03.2023

Pliki do pobrania