Decyzja nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2023 r.

Decyzja nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego

DZ. URZ. 2023.19
Ogłoszony: 13.03.2023

Pliki do pobrania