Decyzja nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2023 r.

Decyzja nr 72 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 marca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego aspiranckiego

 DZ. URZ. 2023.18
Ogłoszony: 13.03.2023

Pliki do pobrania