Decyzja nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2023 r.

Decyzja nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w Komendzie Głównej Policji wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych

 DZ. URZ. 2023.17
Ogłoszony: 08.03.2023

Pliki do pobrania