Decyzja nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r.

Decyzja nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego oficerskiego

DZ. URZ. 2023.16
Ogłoszony: 24.02.2023

Pliki do pobrania