Decyzja nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r.

Decyzja nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

DZ. URZ. 2023.15
Ogłoszony: 24.02.2023

Pliki do pobrania