Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r.

Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie sposobu gospodarowania sprzętem transportowym Policji

DZ. URZ. 2023.14
Ogłoszony: 24.02.2023

Pliki do pobrania