Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2023 r.

Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

DZ. URZ. 2023.12
Ogłoszony: 13.02.2023

Pliki do pobrania