Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

DZ. URZ. 2023.11
Ogłoszony: 27.01.2023

Pliki do pobrania