Decyzja nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej

DZ. URZ. 2023.10
Ogłoszony: 20.01.2023

Pliki do pobrania