Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji wyszkolenia strzeleckiego policjantów

DZ. URZ. 2023.9
Ogłoszony: 19.01.2023

Pliki do pobrania