Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu musztry w Policji

DZ. URZ. 2023.8
Ogłoszony: 04.01.2023

Pliki do pobrania