Zarządzenie nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji testu sprawności fizycznej policjantów

DZ. URZ. 2023.6
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania