Decyzja nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

DZ. URZ. 2023.5
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania