Decyzja nr 401 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze

DZ. URZ. 2023.4
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania