Decyzja nr 400 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze

DZ. URZ. 2023.3
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania