Decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych

DZ. URZ. 2023.2
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania