Decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

 DZ. URZ. 2023.1
Ogłoszony: 02.01.2023

Pliki do pobrania