Decyzja nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-kandydatów do objęcia stanowiska oficera łącznikowego Policji - część językowa (język angielski)

DZ. URZ. 2022.244
Ogłoszony: 21.12.2022

Pliki do pobrania