Decyzja nr 383 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-kandydatów do objęcia stanowiska oficera łącznikowego Policji - część praktyczna

DZ. URZ. 2022.243
Ogłoszony: 21.12.2022

Pliki do pobrania