Decyzja nr 380 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

DZ. URZ. 2022.242
Ogłoszony: 21.12.2022

Pliki do pobrania