Decyzja nr 353 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego

DZ. URZ. 2022.234
Ogłoszony: 23.11.2022

Pliki do pobrania