Zarządzenie nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie metod i form typowania i selekcji kandydatów na analityków kryminalnych

DZ. URZ. 2022.233
Ogłoszony: 17.11.2022

Pliki do pobrania