Zarządzenie nr 97 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

DZ. URZ. 2022.232
Ogłoszony: 17.11.2022

Pliki do pobrania