Zarządzenie nr 95 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

 DZ. URZ. 2022.231
Ogłoszony: 14.11.2022

Pliki do pobrania