Decyzja nr 337 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów spotersów

DZ. URZ. 2022.230
Ogłoszony: 09.11.2022

Pliki do pobrania