Zarządzenie nr 90 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

 DZ. URZ. 2022.223
Ogłoszony: 19.09.2022

Pliki do pobrania