Zarządzenie nr 89 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka

 DZ. URZ. 2022.222
Ogłoszony: 15.09.2022

Pliki do pobrania