Zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

 DZ. URZ. 2022.221
Ogłoszony: 15.09.2022

Pliki do pobrania