Zarządzenie nr 87 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

DZ. URZ. 2022.220
Ogłoszony: 01.09.2022

Pliki do pobrania