Decyzja nr 272 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji

DZ. URZ. 2022.217
Ogłoszony: 12.08.2022

Pliki do pobrania