Zarządzenie nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

 DZ. URZ. 2022.216
Ogłoszony: 05.08.2022

Pliki do pobrania