Decyzja nr 265 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

DZ. URZ. 2022.215
Ogłoszony: 05.08.2022

Pliki do pobrania