Decyzja nr 263 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych

DZ. URZ. 2022.214
Ogłoszony: 05.08.2022

Pliki do pobrania