Zarządzenie nr 84 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem koni służbowych oraz szczegółowych zasad szkolenia policjantów i koni w Policji

DZ. URZ. 2022.213
Ogłoszony: 05.08.2022

Pliki do pobrania