Zarządzenie nr 82 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2022 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji

DZ. URZ. 2022.211
Ogłoszony: 18.07.2022

Pliki do pobrania