Zarządzenie nr 79 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji

 DZ. URZ. 2022.208
Ogłoszony: 05.07.2022

Pliki do pobrania