Decyzja nr 231 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję

 DZ. URZ. 2022.207
Ogłoszony: 05.07.2022

Pliki do pobrania