Decyzja nr 209 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów

 DZ. URZ. 2022.200
Ogłoszony: 03.06.2022

Pliki do pobrania