Decyzja nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

DZ. URZ. 2022.198
Ogłoszony: 31.05.2022

Pliki do pobrania