Decyzja nr 197 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej

DZ. URZ. 2022.197
Ogłoszony: 31.05.2022

Pliki do pobrania