Decyzja nr 196 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości

DZ. URZ. 2022.196
Ogłoszony: 31.05.2022

Pliki do pobrania