Decyzja nr 195 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi tachimetru

DZ. URZ. 2022.195
Ogłoszony: 31.05.2022

Pliki do pobrania