Zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Biura Spraw Wewnętrznych Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

 DZ. URZ. 2022.182
Ogłoszony: 27.04.2022

Pliki do pobrania