Decyzja nr 161 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzania w Policji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)

 DZ. URZ. 2022.179
Ogłoszony: 15.04.2022

Pliki do pobrania