Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające wytyczne w sprawie sposobu postępowania przy naprawianiu szkód w mieniu, powstałych w wyniku siłowego pokonywania przez policjantów przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających przeprowadzenie czynności służbowych

DZ. URZ. 2022.165
Ogłoszony: 01.04.2022

Pliki do pobrania