Decyzja nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 DZ. URZ. 2022.57
Ogłoszony: 20.01.2022

 

Pliki do pobrania