Decyzja nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami oznaczony symbolem CZMN-1/22 realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2022.43
Ogłoszony: 04.01.2022

Pliki do pobrania