Decyzja nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych oznaczony symbolem D-1/22 realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2022.42
Ogłoszony: 04.01.2022

Pliki do pobrania