Decyzja nr 484 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oznaczony symbolem PPwR-1/22 oraz PPwR-2/22 realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2022.30
Ogłoszony: 04.01.2022

Pliki do pobrania